خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

کلاس صوتی ویژگی های کلی پروکاریوت ها و مقایسه آنها با سلول های یوکاریوتی

class-zist-prokariot

 

در این جلسه دکتر فرزانه به شما نکات مربوط به ویژگی های کلی پروکاریوت ها و مقایسه آنها با سلول های یوکاریوتی ( صفحه ۲۱۲ و ۲۱۳ کتاب زیست چهارم چاپ ۱۳۹۴ ) تدریس می کند.در صورتی که سوالی از دکتر فرزانه داشتید پایین همین مطلب می توانید عنوان کنید.

 

دانلود فایل صوتی تدریس صفحه ۲۱۲ و ۲۱۳ کتاب زیست چهارم چاپ ۱۳۹۴

 

 

prokariotha

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت