خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

کلاس صوتی دکتر فرزانه چرخه زندگی خزه گیان و نکات آن

class-zist-khazegian

 

نکات خزه گیان:

 1. گامتوفیت از اسپوروفیت بزرگتر است.
 2. گیاه اصلی بخش گامتوفیت گیاه است.
 3. اسپوروفیت روی گامتوفیت ماده تشکیل می­شود و تا آخر عمر به آن وابسته باقی می­ماند.
 4. اسپوروفیت، هتروتروف است در حالیکه گامتوفیت اتوتروف است پس در بخش گامتوفیت ،چرخه کالوین و آنزیم های آن(مانند روبیسکو) وجود دارد.
 5. خزه گیان چون بدون آوند هستند. الف – کوتاه­اند  ب – در مناطق مرطوب زندگی می­کنند(جهت انتشار مواد معدنی به سلولها).  ج – آب و مواد غذایی از راه اسمز و انتشار سلول به سلول منتقل می­شود.
 6. علت زندگی خزه گیان در مناطق مرطوب: الف – تولیدمثل جنسی(آنتروزوئیدها در محیط آب شنا می کنند تا به سلول تخم زا برسند). ب – بافت آوندی ندارند.
 7. گسترش خزه گیان بوسیله هاگ است.
 8. درون هر آنتریدی، آنتروزوئیدهای فراوانی تولید می­شود، در حالیکه درون هر آرکگن فقط یک سلول تخم­زا بوجود می­آید.
 9. بخش اسپوروفیتی (۲n) از پایه، تار و کپسول تشکیل یافته است.
 10. بخش گامتوفیت (n)از ریزوئید، محور و ضمائم تشکیل یافته است.
 11. بخش گامتوفیتی طولانی­تر از بخش اسپوروفیتی است.
 12. آنترزوئید خزه گیان دو تاژکه است در حالیکه سلول تخم زا تاژک ندارد.
 13. بخش ریزوئید (ریشه سا ) گامتوفیت خزه فتوسنتز نمی کند.

 

khazegian

 

دانلود فایل صوتی تدریس دکتر فرزانه

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت