خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

سوالات و پاسخنامه کاملا تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور سراسری خارج کشور ۹۵

saraasari-kharej-95-zist

 

همانطور که با ما همراه بودید در پست قبلی پاسخنامه زیست کنکور سال ۱۳۹۵ را منتشر کردیم در این پست پاسخنامه کامل و تشریحی همراه با نکات زیست شناسی کنکور خارج از کشور سال ۱۳۹۵ ره به دو صورت PDF و متنی منتشر کرده ایم.

 

دانلود فایل PDF سوالات و پاسخنامه کاملا تشریحی زیست شناسی کنکور خارج کشور ۹۵

 

 

پاسخنامه متنی کاملا تشریحی سوالات زیست شناسی کنکور سراسری ۹۵خارج کشور :

 

    مولف:  دکتر فرزانه دبیر زیست شناسی تهران

۱۵۶٫ کدام عبارت درباره حرکت های گیاهی درست است؟

۱) با انجام هر حرکت خود به خودی، فقط ساقه گیاه به تکیه گاه محکم می شود.

۲) همه حرکات تنجشی  فقط در گیاهان دارای برگ مرکب رخ می دهند.

۳) برای انجام نوعی حرکت فعال، وجود تنظیم کننده رشد الزامی است.

۴) حرکات گیاهی فقط در بخش های زنده گیاه انجام می شوند.

 

 جواب سوال ۱۵۶ :

گزینه ۳ درست است. اکسین از تنظیم کننده های رشد محسوب می شود که در حرکات خودبه خودی و گرایشی که جز حرکات فعالند، نقش دارد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) حرکت خود به خودی(غیرالقایی) نوعی حرکت فعال است که فقط تابع عوامل درونی است و در هر زمان می تواند رخ دهد. اکسین در این نوع حرکت نقش دارد. پیچش که از حرکات خودبه خودی محسوب می شود در نوک ساقه گیاهان پیچنده و نوک برگ بعضی گیاهان مانند تیره پروانه واران( خانواده ی نخود) دیده می شود.

۲) حرکات تنجشی  شامل :

الف) شب تنجی : در گیاهانی مثل ابریشم و اقاقیا که دارای برگ های مرکب اند دیده میشود.

ب) لرزه تنجی : در گیاه حساس که دارای برگ های مرکب است دیده میشود.

ج)بساوش تنجی : در گیاهان دیونه که فاقد برگ مرکب است دیده میشود.

۴) گیاهان۲نوع حرکت دارند:

الف) حرکات غیرفعال(غیرالقایی) در بخش های مرده گیاه

ب) حرکات فعال( دربخش های زنده گیاه)

 

 1. کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

همه سلول های موجود در پلاسمای خون انسان که توانایی …….. را دارند……

۱) ذره خواری- در دومین خط دفاع غیراختصاصی بدن شرکت می نمایند.

۲) استقرار در گره های لنفاوی- پیوسته بین خون و لنف در گردش می باشند.

۳)انجام حرکات آمیبی شکل- در طی حیات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت می مانند.

۴) ورود به مرحله G۲ چرخه سلولی-  در مغز استخوان ، توانایی شناسایی مولکول های خودی را از غیر خودی پیدا می کنند.

 

جواب سوال ۱۵۷ :

گزینه ۱درست است. سلول هایی که در پلاسمای خون انسان حضور دارند و قادرند ذره خواری (فاگوسیتوز) انجام دهند ،گرانولوسیت ها (شامل نوتروفیل، بازوفیل و ائوزینوفیل) و مونوسیت ها(آگرانولوسیت)هستند  که همگی جز گلبول های سفید می باشند.

دومین خط دفاع اختصاصی هم از چهار مکانیسم تشکیل شده است که گلبول های سفید ذکرشده، مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیراختصاصی بدن در برابر میکروب ها هستند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) سلول هایی که در گره لنفای مستقر هستند: ماکروفاژها و برخی از لنفوسیت ها

ماکروفاژها در خون حضور ندارند، از طرفی برخی از لنفوسیت ها (نه همه) بین خون و لنف در گردش اند.

۳) مونوسیت ها و نوتروفیل ها دارای حرکات آمیبی شکل هستند وقادرند طی فرایند دیاپدز از خون خارج و وارد بافت شوند، در این پدیده، شکل گلبول های سفید تغییر می کند، مونوسیت های خارج شده از خون به صورت سلول های درشتی به قطر۸۰میکرون به نام ماکروفاژ در می آیند. بنابراین مونوسیت ها که دارای حرکات آمیبی هستند، طی حیات خود، از نظر ساختار و اندازه ثابت نمی مانند.

۴)G۲ جزئی از چرخه سلولی، سلول های یوکاریوتی است و به دومین مرحله رشد معروف است. تعدادی از لنفوسیت های نابالغ(T نابالغ) طی روند تکاملی خود به تیموس(غده ای در پشت استخوان جناغ سینه و جلوی نای) می روند و در این محل، توانایی شناسایی مولکول های خودی را از غیر خودی پیدا می کنند.

 

 1. کدام عبارت، با توجه به چرخه زندگی عامل مولد بیماری مالاریا درست است؟

۱) اسپوروزوئیت ها همانند مروزوئیت ها درون سلول های بدون هسته تغییر می نمایند.

۲) مروزوئیت ها برخلاف اسپوروزوئیت ها می توانند سلول های هسته دار را آلوده نمایند.

۳) اسپوروزوئیت ها همانند گامتوسیت ها در بدن دو میزبان یافت می شوند.

۴) گامت ها برخلاف گامتوسیت ها درون غدد بزاقی پشه به وجود می آیند.

 

جواب سوال ۱۵۸ :

گزینه ۳درست است. ویژگی های هریک سلول های مطرح در چرخه زندگی مالاریا در جدول زیر خلاصه شده است :

مروزوئیت ها

گلبول های قرمز(اریتروسیت ها) که بدون هسته اند، را آلوده می کند.

فقط در بدن انسان هستند( یک میزبان)

بعضی از مروزوئیت ها به گامتوسیت نمو می یابند.

اسپوروزوئیت ها

 سلول جگر(کبد) که هسته دار هستند را آلوده می کند(محل تقسیم سلولی شان)

بلوغ اسپوروزوئیت ها در بدن پشه صورت می گیرد. تشکیل اسپوروزوئیت ها در لوله گوارش پشه است و محل ذخیره آن ها در بزاق پشه است.

هم در بدن پشه و هم در بدن انسان یافت می شود(در بدن دو میزبان)

گامت ها

گامتوسیت هایی که به وسیله پشه خورده شده اند، ابتدا به گامت و سپس به زیگوت تبدیل می شوند.

 

فقط در بدن پشه وجود دارد( یک میزبان)

گامتوسیت ها

 هم در بدن پشه و هم در بدن انسان وجود دارد( در بدن دو میزبان)

 

با توجه به جدول فوق می توان اسپوروزوئیت را مثل گامتوسیت در بدن دو میزبان(انسان وپشه) یافت.

 

 

 1. در یک فرد سالم، در فاصله زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمه صدای دوم، کدام اتفاق روی نمی دهد؟

۱) افزایش فشار خون در سرخرگ ششی

۲) ثبت موجT در منحنی الکتروکاردیوگرام

۳) کاهش فشار خون درون بطن ها

۴) ثبت موجP در نوار قلب

گزینه ۴ مدنظر است. صدای اول قلب در نقطه R نوار قلب به گوش می رسد،همچنین شروع صدای دوم قلب در پایان سیستول بطن ها یا آغاز استراحت عمومی است. حال در صورت سوال مطرح شده که خاتمه صدای دوم، چون صدای قلب یک لحظه است که مربوط به بسته شدن دریچه ها می باشد زمان زیادی طول نمی کشد و این قدر نیست که از نقطه پایان موج T  فاصله زیادی بگیرد. بنابراین نقطه  خاتمه صدای دوم هم همان حوالی پایان موجT می باشد.

موجP در حدفاصل نقطه R و پایان T دریک منحنی الکتروکاردیوگرام قرار ندارد.

تشریح سایر گزینه ها :

گزینه ۱) صورت سوال نشان دهنده فاصله نقطه R تا پایان موجT  است که در آن  سیستول بطن ها اتفاق می افتد. طی سیستول بطن ها خون به تدریج از بطن ها خارج می شود(پس کاهش فشار خون در بطن ها) و وارد سرخرگ ها(شش و آئورتی) می شود(پس افزایش فشار خون در سرخرگ های ششی و آئورتی).

شما دانش آموز عزیز میتونی فشار خون را با حجم خون قیاس کنی. اگر حجم خون در حال کاهش بود یعنی فشار خون داره کم میشه ولی اگر حجم خون در حال افزایش بود یعنی فشار خون داره زیاد می شه.

۲) با توجه به توضیحات گزینه۴، موج T در فاصله صدای اول و دوم قلب ثبت می شود.

۳) با توجه به توضیحات گزینه ۱ به تدریج در فاصله زمانی صدای اول و دوم قلب فشار خون درون بطن ها کاهش می یابد چون خون از بطن ها خارج می شود.

 

 1. چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

در انسان، بخشی از لایه میانی چشم……..

* به صورت برجسته وشفاف درآمده است.

* تحت تاثیر ناقل های عصبی تغییر  وضعیت می دهد.

*  می تواند نور را همگرا نموده و بر روی عدسی متمرکز نماید.

* می تواند پیام های عصبی را به لوب پس سری مغز ارسال نماید.

۱)۱                    ۲)   ۲                       ۳)  ۳                 ۴)۴

جواب سوال ۱۶۰ :

گزینه ۱ مدنظر است. منظور از لایه میانی کره چشم، مشیمیه است. مشیمیه نازک بوده و رگ های خونی فراوانی دارد. این لایه در سطح خارجی خود به طور محکم به شبکیه متصل است.  مشیمیه در جلوی چشم بخش رنگین چشم( عنبیه) را به وجود می آورد. عنبیه ساختار دایره ای شکل داشته و در سطح برجسته جلویی خود سوراخ مردمک را می سازد. بیرون زندگی عنبیه از ماهیچه های مژکی منشاء می گیرد. ماهیچه های عضلانی صاف(حلقوی و شعاعی) عنبیه باعث تنگ و گشاد شدن مردمک چشم می شود.

تنظیم انقباضات عضلات صاف عنبیه آگاهانه نبوده و تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار انجام می شود.

تشریح موارد:

مورد اول)  خارجی ترین لایه کره چشم( صلبیه) در جلوی چشم برجسته و شفاف  می شود. این برجستگی تا حدودی باعث همگرایی پرتوهای نور می شود و شفاف بودن آن عبور پرتوهای نور به درون چشم  را ممکن می کند.

مشیمیه هر چند در جلوی چشم به صورت عنبیه برجسته می شود ولی شفاف نیست به طوری که با بستن خود می تواند مانع عبور نور به داخل چشم شود. پس مورد نادرستی است.

مورد دوم) در تشریح مشیمیه توضیح دادم که اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک (دستگاه عصبی خود مختار) می توانند عضلات شعاعی و حلقوی عنبیه را تحت تاثیر قرار دهند. ناقل های عصبی مانند استیل کولین و نوراپی نفرین با اثر براین عضلات باعث تغییر وضعیت آنها(یعنی انقباض یا استراحت) می شوند. پس مورد درستی است.

مورد سوم) هیچ بخش از مشیمیه(حتی عنبیه آن)نمی تواند باعث همگرا شدن  پرتوهای نور ورودی به چشم شوند. آن بخش از چشم که به میزان کم در همگرا شدن پرتوهای موازی نور نقش دارند و باعث تحرک آنها روی عدسی می شوند، قرنیه و زلالیه می باشد(البته به مقدار بسیار جزئی).

پس مورد نادرستی است.

مورد چهارم) پیام های عصبی توسط عصب بینایی جهت پردازش اطلاعات بینایی به لوب پس سری مغزی ارسال می شود. عصب بینایی از شبکیه منشا می گیرد(نه مشیمیه) . پس مورد نادرستی است.

 

 1. کدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف یک مولکول گلوکز در باکتریهای گوگردی سبز و بیشتر باکتریها درست است؟

۱) در مرحله آزاد شدن دی اکسید کربن، NADH تولید می گردد.

۲) یک ترکیب آلی با پذیرفتن الکترون های NADH ،احیا می گردد.

۳) انرژی ذخیره شده در مولکولNADH آزاد و صرف تولید ATP بیشتری می شود.

۴) در پی افزوده شدن گروه فسفات به ترکیب سه کربنی یک فسفاته،NAD+ مصرف می شود.

جواب سوال ۱۶۱ : گزینه ۴درست است. بیشتر باکتری ها برخلاف باکتری های  گوگردی سبز( که بی هوازی و اتوتروف اند) ، هتروتروف و هوازی هستند. در تمام سلول های زنده جانداران مرحله ی اول تنفس سلولی (گلیکولیز) رخ می دهد. گلیکولیز شامل۴ مرحله است ،در گام۳ گلیکولیز ،۲ مولکولNADH تولید و در مقابل ۲ مولکولNAD+مصرف می شود و به هر مولکول ۳کربنی فسفات دار، یک گروه فسفات  افزوده می شود.

تشریح سایر گزینه ها:

۱) فقط مربوط به تنفس هوازی است و طی چرخه ای کربس در گام های ۲و۳ آن انجام می شود.

۲)مخصوص تخمیر که نوعی تنفس بی هوازی است، تخمیر لاکتیکی دربعضی از باکتری ها وجود دارد.

۳) فقط مربوط به تنفس هوازی و زنجیره انتقال الکترون است.

 

 1. در یک سلول جانوری، پروتئین های سطحی غشا که به……. متصل می باشند می توانند………..

۱) ریزرشته های اسکلت سلولی- منافذی برای عبور مواد ایجاد کنند.

۲) ریزرشته های اسکلت سلولی- به زنجیره کوتاهی از مونوساکاریدها پیوند یابند.

۳) پروتیئن های سراسری عرض غشا- به ریز رشته های اسکلت سلولی متصل می شوند.

۴) پروتئین های سراسری عرض غشا- با بخش آب گریز مولکول های غشا در  تماس می باشند.

جواب سوال ۱۶۲ : گزینه  ۳درست است. دو نوع پروتئین از نظر نحوه ارتباط با دو لایه فسفولیپید غشا وجود دارد ؛پروتئین های سراسری که هر دو لایه فسفولیپیدی غشا را قطع می کنند و پروتئین های سطحی که فقط از یک سطح به یک لایه فسفولیپیدی غشا متصل اند(این اتصال ممکن است مستقیماً به گروه فسفات باشد یا غیر مستقیم از طریق اتصال به یک پروتئین سراسری غشا باشد).

با توجه به شکل کتاب درسی بعضی از پروتئین های سطحی غشا (سمت سیتوپلاسم) به پروتئین های سراسری متصلند وخود به ریز رشته های اسکلت سلولی وصلند.

 تشریح سایر گزینه ها :

۱) هیچ پروتئین سطحی منفذدار نیست ولی بعضی از پروتئین های سراسری به اسم کانال منفذدارهستند.

۲) فقط پروتیئن های سطحی سمت فضای بین سلولی به زنجیره کوتاهی از مونوساکاریدها متصلند(نه پروتئین های سطحی متصل به ریزرشته های اسکلت سلولی که سمت سیتوپلاسمی غشای سلول هستند).

۴) پروتئین های سطحی که به پروتئین های سراسری غشا سلول متصلند با هیچ بخش از فسفولیپیدها( سر فسفاتی آب دوست و دم های هیدروکربنی آبگریز) در ارتباط مستقیم نیستند ولی می توانند با پیوند آب دوست به نوعی مولکول های غشا(یعنی بخش آب دوست پروتئین های سراسری) متصل شوند.

 

 1. کدام عبارت درست است؟

۱) هر رفتار غریزی می تواند تحت تاثیر تجربه، تغییر نماید.

۲) عدم بروز یک رفتار در جانور می تواند نتیجه آزمون وخطا باشد.

۳) بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.

۴) نقش پذیری قطعا در دوره های مختلفی از زندگی هر جانور بروز می کند.

جواب سوال ۱۶۳ : گزینه ۲ درست است. با آزمون و خطا( شرطی شدن فعال) می توان به جانور یاد داد که در موقعیتی خاص، رفتار مشخصی انجام دهد و یا اینکه این کار را انجام ندهد( عدم بروز یک رفتار در جانور).

تشریح سایر گزینه ها :

۱) رفتارهای غریزی مجموعه ای از حرکات مشخص و ثابت اند و تحت تاثیر تجربه و آموزش قرار نمی گیرند.

۳) نمی توان گفت تمام جانوران سر و مغز دارند ،مثلا ً هیدر ، عروس دریایی و شقایق دریایی چون شبکه عصبی دارند فاقد تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی اند و (گره عصبی ندارند).

۴) نقش پذیری شکل خاصی از یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی (نه دوره ها) یک جانور رخ می دهد و ارتباط تنگاتنگی با رفتار غریزی دارد، این رفتار در حفظ بقا با ارزش است. در نقش پذیری اگر همراه با شی متحرک، صدا نیز باشد، موثرتر خواهد بود.

 

 

 1. هر هورمون گیاهی که……… را ممکن می سازد، می تواند…..

۱)رسیدگی سریع میوه ها-در واکنش به زخم های بافتی افزایش یابد.

۲) برداشت مکانیکی میوه ها- در پاسخ به عوامل بیماری زا کاهش یابد.

۳) جذب آب و املاح برای قلمه ها- باعث بیداری دانه های در حال خواب شود.

۴) میتوز و سیتوکینز سلول ها- انعطاف پذیری دیواره های سلولی را بیشتر می نماید.

جواب سوال ۱۶۴ :گزینه ۱درست است. اتیلن (ترکیب آلی گازی شکل) در اغلب بافت های گیاهی تولید می شود و برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه هایی که بصورت کال (نا رس)چیده می شود، استفاده می شوند. میزان اتیلن در واکنش به زخم های مکانیکی بافت ها( مانند: نیش حشره و شکستن شاخه)، آلودگی هوا، عوامل بیماری زا(کپک های مخاطی، ویروس TMW و عامل گال( پلازمیدTi) ، ویروئید، زنگ ها و سیاهک ها)، شرایط غرقابی  و بی هوازی افزایش می یابد. اتیلن همچنین باعث سست شدن میوه ها( مانند گیلاس) و تسهیل برداشت مکانیکی میوه ها می شود.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) هورمون  اتیلن در پاسخ به عوامل بیماری زا، افزایش می یابد.

۳) آبسزیک اسید، نه فقط سبب جذب آب توسط ریشه ها( مانند جذب آب و املاح برای قلمه ها) می شود و این فرایند را تنظیم می کند، همچنین خفتگی دانه و جوانه  و بازدارندگی رشد را نیز به دنبال دارد و با عمل جلوگیری از جوانه زنی دانه، سبب کاهش میزان مالتوز جوانه می شود( همانند اکسین و برخلاف ژیبرلین).

۴) تمام محرک های رشد و تقسیم سلول ها(چرخه سلولی)سبب افزایش انعطاف پذیری دیواره های سلولی نمی شوند.

 

 1. با گذشت زمان و با کمک نتیجه ای که بیدل و تیتوم از آزمایشات خود گرفتند، کدام عقیده بیان شد؟

۱) جهش می تواند در ژن های کنترل کننده واکنش های مهم متابولیک رخ دهد.

۲) تعداد کمی از ژن ها می توانند پروتیئن های غیرآنزیمی را به رمز درآورند.

۳) یک ژن تاثیر خود را از طریق تولید یک آنزیم اعمال می کند.

۴) تولید یک پروتئین می تواند حاصل بیان بیش از یک ژن باشد.

جواب سوال ۱۶۵ : گزینه ۴درست است. بیدل و تیتوم نظریه ی یک ژن- یک آنزیم را بیان کردند. طبق عقیده آنها ، یک ژن تاثیر خود را از طریق تولید یک آنزیم اعمال می کند.  همچنین مشخص شد، بسیاری ازپروتئین ها از چند زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده اند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبری کرده است( نظریه یک ژن- یک زنجیره پلی پپتیدی). پس نتیجه می گیریم ، تولید یک پروتئین می تواند حاصل بیان بیش از یک ژن باشد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) بیدل و تیتوم جهش هایی را بررسی کردند که مربوط به ژن های کنترل کننده واکنش های مهم متابولیک از قبیل ویتامین ها و آمینواسیدها بود،چون همه واکنش های متابولیک را بررسی نکردند پس گزینه درستی نیست .

۲) با گذشت زمان مشخص شد بسیاری از ژن ها، پروتئین هایی را به رمز می آورند که آنزیم نیستند( پروتئین های غیرآنزیمی را به رمز در می آورند).

۴) بعضی از ژن ها پروتئین غیرآنزیمی تولید می کنند.

 

۱۶۶٫در ماهیچه  ذوزنقه ای انسان، هنگام انجام انقباضی…………

۱) با کشش ثابت، از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می شود.

۲)از نوع ایزوتونیک، رشته های ضخیم ونازک سارکومرها کاسته می شود.

۳) خفیف و مداوم، رشته های موجود در تارچه ها به نوبت منقبض می گردند.

۴) از نوع ایزومتریک، خطوط Z مربوط به هر سارکومر، به یکدیگر نزدیک  می شوند.

جواب سوال ۱۶۶ :گزینه ۱درست است. در انقباض ایزوتونیک( کشش ثابت عضله ) از طول نوارهای روشن سارکومرها کاسته می شود. نوارهای روشن طرفین خطz هستند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) طول رشته های ضخیم و نازک سارکومرها، ثابت است.( در همه شرایط ایزوتونیک، ایزومتریک و تونوس عضلانی).

۳) در تونوس ماهیچه ای، تارها(میون ها) به نوبت منقبض می گردند تا ماهیچه خسته نشود.اگر به جای کلمه تارچه (به معنی رشته های عضلانی) از تار استفاده می کرد درست بود. منظور از رشته های عضلانی ، پروتئین های انقباضی اکتین و میوزین است.

۴) در انقباض ایزومتریک، طول ثابت و کشش متغیر است. بنابراین طول ماهیچه تغییر نمی کند و فاصله ی خطوط  Z ثابت است و به یکدیگر نزدیک نمی شوند.

 

 1. کدام عبارت درباره هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ نادرست است؟

۱) با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی می سازد.

۲) حاوی ژن یا ژن های سازنده تاژک می باشد.

۳) می تواند در معرض پدیده کراسینگ  اور قرار گیرد.

۴) هر کروموزوم آن، چهار رشته  پلی نوکلئوتیدی دارد.

جواب سوال ۱۶۷ :گزینه ۳درست است. دو نوع اسپرماتوسیت در لوله های اسپرم ساز وجود دارد: اولیه و ثانویه .سلول های اسپرماتوگونی(موجود در دیواره داخلی لوله های اسپرم ساز) به طور پی در پی میتوز می کنند و تعدادی اسپرماتوسیت اولیه تولید می کند. بعضی از این اسپرماتوسیت های اولیه تقسیم میوز را انجام می دهند پس ویژگی های تقسیم میوز را خواهند داشت(مانند: کراسینگ اوور، تفکیک کروموزوم همتا، تشکیل ساختار تتراد و…).

در میوز  ۱از هر اسپرماتوسیت اولیه ای که میوز۱ انجام داد،دو اسپرماتوسیت ثانویه (هاپلوئید مضاعف) تولید می شود که نمی توانند ویژگی های میوز را داشته باشند.

 

تشریح سایر گزینه ها :

۱) اسپرماتوسیت اولیه با میوز یک سلول هاپلوئیدی دو کروماتیدی و اسپرماتوسیت ثانویه با میوز دو سلول های هاپلوئیدی تک کروماتیدی به وجود می آورد.

۲) ژن های سازنده تاژک نه فقط در هر دو نوع اسپرماتوسیت بلکه در همه سلول های زنده بدن وجود دارد.

۴) اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه ، سلول هایی با کروموزوم های مضاعف( ۲ کروماتیدی و دارای چهار رشته پلی نوکلوتیدی )دارند.

 

 1. در مهندسی ژنتیک، پس از مرحله کلون شدن ژن مورد نظر، کدام عمل زودتر از سایرین انجام می گیرد ؟

۱) پلا زمید و ژن خارجی توسط ژل از یکدیگر تفکیک می گردند.

۲) ترکیبی به محیط کشت سلول های تکثیرشده افزوده می شود.

۳) از یک ژن خارجی نسخه های یکسان و متعددی ساخته می شود.

۴) توالی خاصی از DNA نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می گیرد.

جواب سوال ۱۶۸ :گزینه ۲درست است. پس از مرحله ی کلون شدن ژن(که طی آن از یک ژن خارجی ،نسخه های یکسان و متعددی ساخته می شود) غربال گری انجام میشود.در این مرحله مهندسان ژنتیک باید باکتری هایی را که DNA نوترکیب جذب کرده اند از سایر باکتری هایی که جذب نکرده اند جدا کنند. می توان با اضافه کردن ترکیبی آنتی بیوتیکی مانند تتراسایکلین به محیط کشت باکتری ها، غربال گری را انجام داد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) مرحله استخراج ژن

۳) مرحله کلون ژن

۴) مرحله بریدن ژن خارجی از DNA نوترکیب

 

 1. کدام عبارت، درباره کلیه های انسان درست است؟

۱) پدیده ای که مخالف بازجذب مواد است، فقط در بخش مرکزی کلیه ها انجام می گیرد.

۲) لوله جمع کننده همانند لوله پیچ خورده نزدیک نسبت به نوعی ترکیب نفوذ پذیری دارد.

۳) همراه با جذب NaCl، همواره مقداری آب به داخل لوله های سازنده ادرار وارد می شود.

۴) در لوله های پیچ خورده نوعی ترکیب می تواند با دو روش متفاوت به فضای درون نفرون ها منتقل شود.

جواب سوال ۱۶۹ :گزینه ۲درست است. در لوله ی جمع کننده ی ادرار و لوله ی پیچ خورده ی نزدیک، H۲O با بازجذب غیرفعال و NaCl با بازجذب فعال(صرف انرژی زیستی و برخلاف شیب غلظت) به خون باز می گردند(یعنی نفوذ پذیری نسبت به نوعی ترکیب)

تشریح سایر گزینه ها :

۱) پدیده مخالف بازجذب می تواند ترشح یا تراوش باشد، که در بخش قشری کلیه صورت می گیرد.

۳) با توجه به بخش ضخیم و بالارو هنله، با بازجذب فعال NaCl، آب به داخل لوله های ادراری (نفرون ها) وارد نمی شود.

۴) درون لوله ی پیچ خورده دور، فقط انتقال فعال رخ می دهد(صرف انرژی زیستی) یعنی ترشح.

 

 1. چند مورد درباره پروتئین های ترشحی پلاسموسیت ها درست است؟

* از چندین رشته  پلی پپتیدی تشکیل شده اند.

* توسط ریبوزوم های موجود در سیتوزول ساخته می شوند.

*می توانند به بعضی از سلول های موجود در بافت ها متصل گردند.

* می توانند باعث فعالیت آنزیم های بعضی سلول های دفاعی شوند.

۱)۱                        ۲)۲                              ۳)۳                            ۴)۴

جواب سوال ۱۷۱ : گزینه ۳درست است. مورد اول ، سوم و چهارم درست است.

تشریح موارد :

مورد اول) پلاسموسیت ها، سلول هایی هستند که در ایمنی هومورال با ترشح پروتئینی به نام پادتن نقش دارند؛ هر مولکول پادتن از چند رشته ی پلی پپتید ساخته شده است.پس مورد درستی است.

مورد دوم) پلاسموسیت ها تعداد زیادی دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی زبر دارند، تمام پروتئین هایی که به خارج از سلول ترشح می شود مانند: پادتن ها موسین، آنزیم های گوارشی و انواع هورمون های پروتئینی، توسط ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی زبرساخته شده و به دستگاه گلژی رفته و با اگزوسیتوز آزاد می شوند.بنابراین پادتن ها توسط ریبوزم های سیتوزولی ساخته نمی شوند. پس مورد نادرستی است.

مورد سوم)در فرایند آلرژی، پادتن ها به ماستوسیت های بافتی متصل می شوند. پس مورد درستی است.

مورد چهارم) اتصال پادتن به آنتی ژن موجب می شود ماکروفاژها راحت تر، آنتی ژن را ببلعند (طی عمل فاگوسیتوز یا ذره خواری).

فاگوسیتوز فرایندی است که ذرات خارجی به شکل وزیکول وارد سلول شده و سپس در آنجا به کمک آنزیم های لیزوزومی هضم می شوند. پس مورد درستی است.

 

 1. با توجه به مراحل تخمک زایی دریک فرد بالغ، کدام عبارت درباره هر سلولی که در مرحله پروفاز میوز I قرار د ارد درست است؟

۱)توسط تعدادی سلول پیکری احاطه شده است.

۲) در ابتدای یک چرخه جنسی به وجود آمده است.

۳) مرحله دوم تقسیم میوز خود را خارج از تخمدان انجام می دهد.

۴) تحت تاثیر هورمون های استروئیدی، به مرحله بلوغ نزدیک می شود.

جواب سوال ۱۷۲ : گزینه ۱درست است. سلول های اووگونی، لایه زاینده تخمدان را در دوران جنینی تشکیل می دهند. وقتی فرد در دوران جنینی است، این سلول ها میتوز می کنند و تعداد زیادی سلول، اووسیت اولیه در دوران جنینی تولید می کنند. اووسیت های اولیه در مرحله پروفاز میوز I قرار دارند و تا سن بلوغ جنسی، بدون فعالیت باقی می مانند. هر دختر در ابتدای تولد همه گامت هایی را که در طول زندگی خود خواهد داشت به صورت نابالغ درون تخمدان های خود دارد،(یعنی پس از تولد تعداد تخمک های نابالغ ثابت است ). در سراسر زندگی یک زن، فقط ۳۰۰ تا۴۰۰ گامت او بالغ می شوند، سایر گامت های نابالغ غیرفعال می شوند.

گامت ها درون فولیکول های (تعدادی سلول سوماتیک یا پیکری) تخمدان ها قرار دارند و بالغ می شوند. در واقع فولیکول ها شامل تعدادی سلول پیکری اند که یک گامت نابالغ(اووسیت اولیه) را احاطه کرده اند و به آن غذا می رسانند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) در دوران جنینی تشکیل می شوند بنابراین در ابتدای یک چرخه ی جنسی به وجود نیامده اند.

۳) در سراسر طول زندگی یک زن، فقط ۳۰۰ تا۴۰۰ اووسیت  اولیه، میوزII را انجام می دهند( نه هر سلول اووسیت اولیه).

۴)تمام اووسیت های اولیه بالغ نمی شوند .

 

 1. کدام عبارت درباره چرخه زندگی کاهوی دریایی درست است؟

۱) هر ساختار  پر سلولی می تواند  سلول هایی  با قابلیت هم جوشی بسازد.

۲)هر سلول دیپلوئیدی می تواند با تقسیم خود، هاگ تاژکدار تولید نماید

۳)سلول های دیپلوئیدی می توانند سلول هایی با توانایی میتوز بسازند.

۴) هر سلول تاژک دار، با تقسیم خود ساختار پرسلولی فتوسنتز کننده ایجاد می کند.

جواب سوال ۱۷۳ : گزینه ۳درست است.سلول های هاپلوئید تاژکدار کاهوی دریایی ،گامت (دو تاژکی) و زئوسپور (چهار تاژکی)همگی n  کروموزومی اند.سلول های هاپلوئید بدون تاژک کاهوی دریایی همان گامتوفیت پرسلولی می باشد. اسپوروفیت بالغ کاهوی دریایی، ساختارهای تولید مثلی به نام اسپورانژ(۲ n  کروموزمی ) دارد که میوز انجام می دهند و زئوسپور تولید می کنند. هرکدام از زئوسپورها رشد(میتوز) کرده و یک ساختار پرسلولی گامتوفیتی را به وجود می آورد. گامتوفیت بالغ، گامت تولید می کند،۲ گامت قابلیت هم جوشی دارند و ادغام می شوند و در نتیجه به اسپوروفیت جدید تبدیل می شوند.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) اسپورانژ، زئوسپور تولید می کند، زئوسپورها قابلیت هم جوشی ندارند.

۲) زیگوت، سلولی دیپلوئیدی است که با میتوز اسپوروفیت بالغ را تولید می کند.

۴) فقط از رشد زئوسپورها، ساختار پرسلولی گامتوفیت(فتوسنتزکننده) ایجاد می شود (نه گامت ها).

 

 1. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

در هر جانوری که ……. وجود دارد…….

۱) اریتروسیت های بدون هسته- سطح چین خورده مخ نسبت به اندازه بدن بیشترین مقدار را دارد.

۲) گردش خون مضاعف- دستگاه عصبی از دو بخش اصلی تشکیل شده است.

۳) رگ شکمی- فشار اسمزی در انتهای مویرگ ها بیش از فشار تراوش است.

۴) چهار نوع بافت اصلی- پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.

جواب سوال ۱۷۴ :گزینه ۲درست است. در مهره داران(به جز ماهی ها)، خون تیره(دارای C0۲ با تراکم بالا) طی گردش ششی خون ابتدا از قلب به شش ها می رود و پس از انجام تبادلات گازی به قلب باز می گردد و سپس باردیگر در گردش عمومی خون به حرکت در می آید و به اندام ها می رود. به این نوع جریان خون، گردش خون مضاعف می گویند. دستگاه عصبی مهره داران  از دو بخش اصلی تشکیل شده است( مرکزی و محیطی).

تشریح سایر گزینه ها:

۱) اریتروسیت ها در انسان و بسیاری از جانوران ( نه در هر جانوری) ،بدون هسته است. چین خوردگی قشر مخ نه فقط در انسان در سایر پریمات ها(شامل : لمورها، میمون ها) یا نخستی ها و وال بیشتر از دیگر مهره داران است.

۳) خرچنگ دراز، جانوری است که دارای رگ شکمی است، دارای گردش خون باز است . در این نوع گردش خون در سطح کتاب درسی، مویرگ نداریم.

۴) در مهره داران، ۴نوع بافت اصلی وجود دارد:

 1. پوششی ۲٫ پیوندی ۳٫ ماهیچه ای  ۴٫ عصبی

آنزیم رنین پروتئین شیر (کازئین)را رسوب می دهد و در شیره معده نوزادان آدمی و بسیاری از پستانداران (نه همه مهره داران)یافت می شود.

 

 1. کدام عبارت، درباره مهم ترین منطقه مریستمی موجود در ریشه هویج نادرست است؟

۱) در بخش هایی از پوست یافت می شود.

۲)توسط سلول های غیرزنده محافظت می گردد.

۳) در تشکیل سه گروه بافت اصلی نقش دارد.

۴) حاصل تقسیم سلول های بدون واکوئل می باشد.

جواب سوال ۱۷۵ : گزینه ۱ مدنظر است. مهمترین مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان و علفی، مریستم های رأسی هستند.گروهی از سلول های رأسی ، سلول های بنیادی نام دارند که دارای هسته بزرگ و فاقد واکوئل اند و با تقسیم خود مریستم ها را می سازند.

این مریستم ها به نوبه خود تقسیم می شوند و سه گروه بافت اصلی : ۱٫ روپوست(اپیدرم) ۲٫ زمینه ای ۳٫ هادی را به وجود می آورند. این سه نوع بافت اصلی در ساختار همه ی گیاهان علفی و جوان دیده می شود.

مریستم های رأسی در نوک ساقه ها و شاخه های جانبی، کنار برگ ها و در نزدیکی نوک ریشه قرار دارند، کلاهک ریشه( سلول های غیرزنده) از مریستم نوک ریشه محافظت می کند. پس این منطقه در بخش هایی از پوست دیده نمی شود.

 

 1. با توجه به منحنی اسپیروگرام دریک فرد سالم، می توان بیان داشت که هوای……. جزئی از ظرفیت تنفسی محسوب می شود.

۱) مکمل همانند هوای باقی مانده

۲) مکمل همانند هوای مرده

۳) ذخیره بازدمی برخلاف هوای مرده

۴) باقی مانده برخلاف هوای ذخیره دمی

 

ظرفیت حیاتی

 

 

 

هوای باقی مانده

ذخیره دمی(هوای مکمل)

 

هوای جاری(یک سوم هوا جاری =هوای مرده)

 

– هوای ذخیره باز دمی

جواب سوال ۱۷۶ : گزینه ۲درست است.

 

 

ظرفیت کلی شش ها

 

 

اسپیرومتری ، دستگاهی است که مقدار حجم هواهای ورودی و خروجی از شش ها را اندازه گیری می کند.

توجه : هوای مرده در هر تنفس ثابت می ماند بطوریکه در مجاری تنفسی باقی مانده و به سطوح تنفسی(شش ها) نمی رسد . مقدار هوای مرده به قطر مجاری تنفس بستگی دارد( با توجه به عمق تنفس).

 

 1. با توجه به آمیزش های زیر در نوعی پرنده، چه نسبتی از افراد نسل دوم، از نظر ژنوتیپ با افرادP وF۱ متفاوت می باشند؟

۱)                     ۲)             دم بلند و چشم تیره  دم کوتاه و چشم روشن :P

 ۳)                 ۴)             دم متوسط و چشم    دم متوسط و چشم تیره    :F۱

جواب سوال ۱۷۷:گزینه ۴درست است.

تذکر:

 • رنگ چشم ماده را روشن در نظر بگیرید.
 • با توجه به اینکه ، صفت اندازه دم در نسل ، ترکیبی از هر دو صفت ظاهر شده است( حد واسط)، وراثت اندازه دم، حالت غالب ناقص دارد. بین الل ها رابطه غالب و مغلوبی وجود ندارد.
 • از طرفی صفت رنگ چشم چون از والد ماده به زاده نر به ارث رسیده، این صفت وابسته به جنس است.
 • در پرندگان نرهاZZ و ماده هاZW هشتند.
 • وراثت هر صفت را به طور جداگانه حساب می کنیم.

در حل غالب ناقص، همواره در نسل دوم ژنوتیپ زیر برقرار است:

حل:

P:      WW(دم کوتاه)          *            RR(دم بلند)

F۱:     RW(دم متوسط)

برای صفت رنگ چشم، اگر فرض کنیم الل رنگ تیره چشم A و الل رنگ روشن چشمa باشد، خواهیم داشت:

 ( نر چشم روشن)             *            ( ماده چشم تیره)

( نرچشم تیره)             +               ( ماده چشم تیره)     

(نر چشم تیره)   +   (نر چشم روشن)+ (ماده چشم تیره)+ ( ماده چشم روشن)

حال کافی است ژنوتیپی  را با توجه به کسرهای بالا محاسبه کنیم و از یک کم نماییم تا افراد نسل دوم که ژنوتیپ متفاوتی با افراد  دارند، مشخص شوند.

   

(نر دم کوتاه  وچشم روشن)

P

 

(ماده دم بلند و چشم تیره)

 

(نر دم متوسط و چشم تیره)

F۱

 

 

(ماده دم متوسط و چشم روشن)

 

 1. نخستین جانداران تک سلولی پدیدار شده برروی زمین، چه مشخصه ای داشتند؟

۱)ضمن تولید مولکول های آلی از ترکیبات غیرآلی، برتنوع گازهای موجود در محیط می افزودند.

۲) به کمک اکسیژن، انرژی موجود در ترکیبات آلی را آزاد و به مصرف می رساندند.

۳) با کمک ترکیبات آلی محیط، مولکول های مورد نیاز خود را می ساختند.

۴) ضمن مصرف ترکیبات آلی، گاز اکسیژن را به جو زمین آزاد می کردند.

جواب سوال ۱۷۸ :گزینه ۳ درست است. احتمالا نخستین جانداران تک سلولی که روی زمین پدیدار شدند، هتروتروف وبی هوازی بودند و برای کسب انرژی از مولکول های آلی که در اقیانوس فراوان بودند، استفاده می کردند و با کمک ترکیبات آلی محیط، مولکول های مورد نیاز خود را می ساختند.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) ویژگی نخستین سلول های اتوتروف است.

۲) نخستین جانداران تک سلولی، بی هوازی بوده اند.

۴) هتروتروف ها، گاز اکسیژن را به جو زمین آزاد نمی کنند.

 

 1. کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

در شکل زیر بخش شماره ……معادل بخشی از مغز انسان است که………

۱)۱٫ به پردازش اطلاعات بویایی  و بینایی می پردازد.

۲)۲٫ بیشترین قابلیت را برای انجام فعالیت های پیچیده دارد.

۳)۳٫ در حفظ تعادل و انجام حرکات ماهرانه، نقش اصلی را دارد.

۴)۴٫ فعالیت های مربوط به تنفس و ضربان قلب را تنظیم می کند.

 

جواب سوال ۱۷۹ :گزینه ۲درست است. شماره ۱ مربوط به بویایی، ۲مربوط به نیمکره مخ،

۳مربوط به بینایی و ۴مربوط به نیمکره مخچه است.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) به بینایی مربوط نیست.

۳) مربوط به مخچه است.

۴) در شکل شماره گذاری نشده است(مربوط به بصل النخاع )

 

 1. کدام عبارت، درباره همه روزنه های موجود در برگ گیاه گندم درست است؟

۱) تحت تاثیر آبسیزیک اسید بسته می شوند.

۲) درپی افزایش فشار ریشه ای باز می شوند.

۳) در تداوم شیره خام در آوندهای چوبی  نقش دارند.

۴) به مبادله گازهای تنفسی با محیط خارج می پردازند.

جواب سوال ۱۸۰ :گزینه ۳درست است. گندم دارای روزنه های هوایی و روزنه های آبی( در انتهای برگ ها) می باشد.

روزنه های هوایی به منظور تبادلات گازی با محیط خارج باز می شوند و قادرند مواد دفعی حاصل از متابولیسم گیاه( ) را به شکل گاز (تعرق) با روش انتشار دفع کنند.

خروج آب از گیاه گاهی اوقات به صورت مایع است که به این فرایند، تعریق می گویند. تعریق از راه روزنه های ویژه ای به نام روزنه های آبی که در منتهی الیه آوندهای چوبی قرار دارند، انجام می شود. دهانه ی این روزنه ها همواره باز است و در پی تغییر فشار آب در سلول های نگهبان، تغییر اندازه نمی دهند و تحت تاثیر تورژسانس(آماس) و پلاسمولیز قرار نمی گیرند.

تمام روزنه ها به حفظ پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی کمک می کنند، چون باعث برداشت آب از سمت بالای گیاه می شود و این یعنی حرکت وپیوستگی شیره خام از ریشه به برگ.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) روزنه های آبی همیشه بازند و آبسیزیک اسید و وازلین در بسته شدن این روزنه ها موثر نیستند.

۲) روزنه های هوایی در نبود آبسیزیک اسید باز می شوند و به دلیل افزایش فشار ریشه ای نیست. تعریق از نشانه  بارز فشار ریشه ای است که در محل روزنه های آبی انجام می شود ولی  روزنه های آبی که همیشه بازند( باز نمی شوند که !).

۴) مبادله گازهای تنفسی با میحط خارج از کارهای روزنه هوایی است ولی برای روزنه آبی صدق نمی کند.

 

 1. چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

به دنبال افزایش ترشح انسولین در خون هر فرد،………………

*بر میزان تولید انرژی سلول های بدن افزوده می شود.

*ورود گلوکز به اغلب سلول های بدن تسهیل می گردد.

*گیرنده های درون سلولی این هورمون فعال می گردند.

* میزان واکنش های سنتز آبدهی در عضلات بدن افزایش می یابد.

۱)۱                 ۲)۲            ۳)۳                              ۴)۴

گزینه ۳درست است.

تشریح موارد:

مورد اول: انسولین، هورمون کاهنده قند خون بوده و از جزایر لانگرهانس واقع در بخش برون ریز پانکراس (لوزالمعده) ترشح می شود. انسولین هورمونی است که با فراوانی انرژی مرتبط است و برمتابولیسم چربی، پروتئین و کربوهیدرات (هیدرات های کربن) تاثیر گذار است.پس مورد درستی است.

مورد دوم) غشای اغلب سلول های بدن به شدت نسبت به گلوکز نفوذپذیر  می شوند(ورود  گلوکز به اغلب سلول های بدن تسهیل می گردد). پس مورد درستی است.

مورد سوم) چون انسولین هورمون پروتئینی است، قادر نیست که از غشا عبور کند، بنابراین گیرنده درون سلولی ندارد  و پس از اتصال آن به گیرنده های غشایی اش باعث فعال شدنش میشود.پس مورد درستی نیست.

مورد چهارم) انسولین در کبد و عضلات(عمدتاً)موجب می شود تا کربوهیدرات اضافی(گلوکز) به صورت گلیکوژن طی واکنش های سنتز آبدهی، ذخیره شود(افزایش متابولیسم). پس مورد درستی است.

 

 1. در مگس سرگه، اللa وابسته به کروموزمx و مسئول بروز رنگ سفید چشم واللA عامل بروز رنگ قرمز چشم است. اگر در جمعیت در حال تعادلی، ۲۲۵ مگس ماده چشم سفید و ۹۷۷۵ مگس ماده چشم قرمز مشاهده گردد. در این جمعیت، چند درصد مگس های نر، چشم قرمز می باشند؟( تعیین جنسیت در مگس سرکه همانند تعیین جنسیت در انسان است).

۱)۲۵/۳۷             ۲)۵/۴۲              ۳)۵/۷۴                  ۴) ۸۵

جواب سوال ۱۸۲ :گزینه ۴درست است. در این سوال، الل رنگ سفید را a  و الل رنگ قرمز را A در نظر می گیریم.(فرض مسئله : تعداد نرها با تعداد ماده ها برابر است)

XAXA و XAXa ماده چشم قرمز(۹۷۷۵) =

XaXa = ماده چشم سفید(۲۲۵)

F(aa)=a۲ = ۲۲۵/۱۰۰۰۰            f(a)= 0.15

۱-۰/۱۵ = ۰/۸۵

از آنجایی که در سوال، نسبت نرهای چشم قرمز ،درون جمعیت نرها خواسته شده است( نه کل جمعیت)پس :

درصد فراوانی نر چشم قرمز                        = چشم قرمز نر

 

 1. با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

در……..تیلاکوئید………..کلروپلاست……..

۱) فضای- همانند فضای میان دو غشای- آنزیم تجزیه کننده مولکول آب فعالیت می نماید.

۲) غشای- برخلاف غشای درونی- مولکول های جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند.

۳) فضای- همانند فضای محصور شده توسط غشای درونی- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود.

۴) غشای- برخلاف غشای بیرونی- انرژی الکترون های برانگیخته در پیوندهای کربن- هیدروژن ذخیره می گردد.

جواب سوال ۱۸۳ :گزینه ۲درست است. اولا ًبه موارد زیر توجه کنیم:

 • به فضای خارجی تیلاکوئید و فضای داخلی غشای داخلی کلروپلاست( فضایی که توسط غشای درونی محصور شده است) استروما یا بستره می گوییم.
 • در غشای تیلاکوئید دو فتوسیستم وجود دارد که از تعدادی پروتئین و رنگیزه ها ساخته شده است.
 • هر دو فتوسیستم نور را جذب می کنند که این خاصیت مربوط به رنگیزه های آن های می باشد.
 • در سطح زیرین فتوسیستم۲، آنزیم تجزیه کننده آب وجود دارد که دو مولکول آب را به ۴ اتم هیدروژن و یک مولکول اکسیژن تبدیل می کند . این تجزیه درفضای داخلی تیلاکوئید اتفاق می افتد.

مولکول های جاذب نور(رنگیزه) به همراه تعدادی پروتئین، همان فتوسیستم ها است که در غشای خارجی و داخلی کلروپلاست وجود ندارد و فقط در غشای تیلاکوئید ها واقعند.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) با توجه به نکات بالا  ، آنزیم تجزیه کننده آب فقط در فضای داخلی تیلاکوئید و در زیر فتوسیستم ۲ قرار دارد و در فضای میان دو غشا وجود ندارد.

۳) ترکیب ۶ گزینه اشاره شده در چرخه کالوین تولید می شود که محل آن در بستره است که همان فضای محصور شده توسط غشای درونی کلروپلاست است. چرخه کالوین در تیلاکوئید رخ نمی دهد.

۴) از انرژی مولکول ناقل الکترون،NADPH در مرحله سوم فتوسنتز برای ساخت پیوندهای کربن- هیدروژن استفاده می شود. واکنش هایی که منجر به تثبیت دی اکسید کربن می شوند واکنش های تاریکی یا مستقل از نور گویند که این عمل درون بستره یا استروما انجام می شود.

 

۱۸۴) هر گیاهی که بتواند از طریق………تکثیر شود، در چرخه زندگی خود گامتوفیتی را به وجود می آورد که……….

۱)ساقه تغییرشکل یافته- که در سطح زیرین آن ساختارهای جنسی چند سلولی یافت می شود.

۲) بخش هایی که برای تولیدمثل رویش تخصص نیافته- ضمائم برگ مانند دارد.

۳) دانه-  مواد غذایی را برای اسپوروفیت  جدید تامین می کند.

۴)پیوند زدن- به اسپوروفیت  بالغ وابسته است.

جواب سوال ۱۸۴ :گزینه ۴درست است. پیوند زدن در مورد گیاهان فقط برای درختان صدق می کند و در درختان گامتوفیت به اسپوروفیت بالغ وابسته است.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) فقط در سرخس ها در سطح زیرین گامتوفیت، ساختارهای جنسی چندسلولی (یعنی آنتریدی و آرکگن) به وجود می آید ولی ممکنه گیاهی پیدا شود که از طریق ساقه تغییر شکل یافته تکثیر داده شود(مانند سیب زمینی) ولی سرخس نباشد.

۲) ضمایم برگ مانند در گامتوفیت خزه وجود دارد و بخش هایی که در تولید مثل رویشی شرکت دارند( ساقه، ریشه و برگ) در خزه وجود ندارد.

۳) دانه در بازدانگان و نهاندانگان وجود دارد که فقط در بازدانگان، مواد غذایی بخشی از گامتوفیت ماده( آندواسپرم) است ، درحالیکه درنهاندانگان ، مواد غذایی ،لپه و آلبومن است که گامتوفیت محسوب نمی شوند.

 

 1. قارچ هایی که……… تشکیل می دهند، دربخشی از چرخه زندگی خود می توانند هاگ های غیرجنسی را……. ایجاد کنند.

۱) نخینه های به هم بافته فنجانی شکل- درون کیسه های میکروسکوپی ویژه

۲) نخینه های دوهسته ای- بر روی ساختار تولید مثلی گرز مانندی

۳) زیگوسپورانژ با دیواره ای ضخیم- درون اسپورانژ

۴) استولون- خارج از نخینه های تخصص یافته

جواب سوال ۱۸۵ :گزینه ۳درست است.

 • تولید مثل غیرجنسی در زیگومیست ها:

۱) تولید هاگ های هاپلوئید در اسپورانژیوم

 ۲) بعد از بلوغ هاگ ها توسط باد پراکنده شده و در مکان های جدید می رویند و میسلیوم های جدید را ایجاد می نمایند.

 • تولید مثل جنسی در زیگومیست ها:

۱) دو نخینه (- و+) به سوی یکدیگر رشد نموده و دو اتاقک را می سازند که درون هر کدام چندین هسته هاپلوئید موجود است.

۲) از ادغام هسته های هاپلوئید چندین زیگوت دیپلوئید حاصل می شود که سلول محتوی چندین زیگوت به زیگوسپورانژ تبدیل می شود.

۳) در شرایط مساعد زیگوت های موجود در زیگوسپورانژ میوز انجام داده و می رویند.

۴) هاگ هاپلویید درون زیگوسپورانژ توسط باد پراکنده می شود( هاگ های غیرجنسی در اسپورانژ ایجاد می شوند).

 • تولید مثل غیرجنسی در آسکومیست ها:

۱) تشکیل هاگ ها در نوک نخینه ها(درون کیسه یا ساختاری خاص قرار ندارند)

۲) هاگ ها با جریان هوا پراکنده شده در محل جدید و میسلیوم هایی جدید را ایجاد می کنند.

 • تولید مثل جنسی در آسکومیست ها:

۱) دو نخینه قارچ(+و-) با هم ادغام شده و هسته های هاپلویید از یک قارچ به قارچ دیگر می رود.

۲) هسته های دو قارچ بدون ادغام شدن با یکدیگر جفت شده و از رشد نخینه ها آسکوکارپ تشکیل می شود.

۳) برخی هسته های جفت شده با هم ادغام شده زیگوت دیپلوئید حاصل شده که از میوز آن چهار هسته هاپلویید ایجاد می شود.

۴) چهار هسته هاپلویید با میتوز به هشت هسته هاپلوئید تبدیل شده و هر کدام به هاگ نمو می یابند .هاگ ها درون آسک قرار گرفته  و بعد از بلوغ رها می شوند.

 • تولید مثل غیرجنسی در بازیدیومیست ها :

نادر بوده و فقط در سیاهک ها و زنگ ها(عوامل بیماری زا) به فراوانی روی می دهد.

 • تولید مثل جنسی در بازیدیومیست ها:

۱) تشکیل هاگ ها در بازیدیوم های زیرشکاف های ریز کلاهک.

۲) درون هر بازیدی دو هسته هاپلوئید ادغام شده و هسته دیپلویید حاصل می آید.

۳) از میوز هسته دیپلویید چهار هسته هاپلوئید ایجاد می شود که از رویش هر یک نخینه های هاپلویید ایجاد می شود.

۴) نخینه های دو قارچ با هم ادغام شده و از رشد نخینه های ادغام شده چتر حاصل می آید.

در شرایط مساعد زیگوت های موجود در زیگوسپورانژ میوز انجام داده و می رویند. هاگ های هاپلویید درون زیگوسپورانژ توسط باد پراکنده می شود. هاگ های غیرجنسی در اسپورانژ ایجاد می شوند که اسپورانژ هاگدان غیرجنسی آن ها است.

تشریح سایر گزینه ها:

۱) نخینه های به هم بافته فنجانی شکل در آسکومیست ها  است که هاگ غیرجنسی آن ها در نوک نخینه های تخصص یافته تشکیل می شود و کیسه میکروسکوپی ندارند.

۲) نخینه های دو هسته ای هم در بازیدیومیست ها و هم در آسکومیست ها وجود دارد، اما ساختار تولید مثلی گرز مانند فقط در بازیدیومیست ها وجود دارد.

۴) استولون ،میسلیوم هایی است که روی سطح نان رشد می کند  و مربوط به زیگومیست ها است و هاگ های غیرجنسی خارج از نخینه های تخصص یافته ، مربوط به آسکومیست ها است.

 

 1. به منظور تولید مولکول های پرانرژی در اندامک های دو غشایی یک سلول پارانشیم مغز ساقه لوبیا، کدام واکنش انجام می شود؟

۱) هم زمان با پیدایش هر ترکیب چهارکربنی،NADH تولید می شود.

۲) در مرحله تولید ترکیب پنج کربنی، نوعی مولکول پرانرژی تولید می گردد.

۳) هم زمان با تشکیل ترکیب شش کربنی، بر مقدار دی اکسید کربن محیطی افزوده می شود.

۴) با شکسته شدن ترکیب شش کربنی دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنی یک فسفاته،۲ ATP مصرف می گردد.

جواب سوال ۱۸۶ : گزینه ۲درست است. با توجه به صورت سوال که پارانشیم مغزساقه لوبیا را ذکر کرده است و همچنین آوردن عبارت اندامک دو غشایی، می توان نتیجه گرفت اندامک مورد نظر میتوکندری می باشد، زیرا در پارانشیم مغز ساقه فتوسنتز رخ نمی دهد تا کلروپلاست را در نظر بگیریم.

در گام۲ چرخه کربس، از مولکول ۶کربنی یک مولکول ۵ کربنی تولید می شود و در حین این عمل نوعی مولکول پرانرژی (NADH) تولید می گردد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) در چرخه کربس، پیدایش ترکیب چهار کربنی در گام های۳، ۴ و  ۵ است که در گام های ۳و۵  ،NADH تولید اما در گام۴، FADH2 تولید می شود.

۳) در گام اول چرخه کربس استیل کوآنزیمA به یک مولکول چهار کربنی(اگزالواستات) می پیوندد و یک مولکول شش کربنی(سیتریک اسید ) تولید می کند.

۴) در گام دوم گلیکولیز ترکیب شش کربنی دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنی سه فسفاته شکسته می شود که در این گامATP مصرف نمی شود.

 

 1. دریک فرد بزرگسال، به دنبال مرگ گلبول های قرمز پیر، کدام اتفاق روی می دهد؟

۱) تولید بیلی روبین در کیسه صفرا

۲) انتقال آهن به مغز استخوان های پهن

۳) تجزیه هموگلوبین بدون مصرف انرژی زیستی

۴) تجزیه کامل گلوبین توسط سلول های کبد و طحال

جواب سوال ۱۸۷ : گزینه۲ درست است.

عمر گلبول های قرمز پس از ورود به خون در حدود۱۲۰ روز است. با افزایش سن آنها، از مقدار آنزیم های آن کاسته شده و غشا سلولی شکننده می گردد.  این گلبول ها در موقع عبور از مویرگ های باریک کبد و طحال آسیب می بینند و محتویات اشان بیرون می ریزد. هموگلوبین آزاد شده، به وسیله ماکروفاژها تجزیه می شود و آهن آن بار دیگر به مغز استخوان انتقال می یابد و برای ساخته شدن گلبول های جدید به کار می رود. گلوبین(نوعی پلی پپتید) نیز وارد چرخه های متابولیک پروتئین ها می شود. بیلی روبین که ماده اصلی رنگ صفرا می باشد، به وسیله ماکروفاژها از تجزیه هم بدون آهن هموگلوبین به وجود می آید.

کاهش تعداد گلبول های قرمز و نیز کاهش مقدار هموگلوبین گلبول ها را آنمی، و به افزایش آن ها پلی سیتمی می گویند. ازدست دادن خون و کمبود آهن از علل مهم آنمی است و کم رسیدن اکسیژن به بافت ها و یا پرکاری غیرطبیعی مغز استخوان علت اصلی پلی سیتمی است.

مغز استخوان های پهن از نوع اسفنجی بوده و آهن حاصل از تجزیه Hb برای تولید اریتروسیت ها به آنجا منتقل می شود.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) بیلی روبین در سلول های کبدی تولید می شود(نه کیسه صفرا).

۳) هموگلوبین به هِم و گلوبین تجزیه می شود که هِم به وسیله ماکروفاژها به بیلی روبین تبدیل می شود.

۴) تجزیه گلوبین برای ورود به چرخه متابولیک پروتئین، در کبد انجام می شود(نه طحال).

 

۱۸۸٫هر گیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط……… تثبیت نماید، در دماهای بالا و شدت های زیاد نور……

۱) هنگام شب- اسیدهای آلی را در واکوئل های خود ذخیره می نماید.

۲)توسط چرخه کالوین- بدون حضور اکسیژن، NADH می سازد.

۳) هنگام روز- فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را باعث می شود.

۴) در ترکیب چهار کربنی- قند سه کربنی می سازد.

جواب سوال ۱۸۸ :گزینه ۲ درست است. قسمت اول عبارت مربوط گیاهان C۳ است که در آنها در دما و نور زیاد روزنه های هوایی بسته است ولی گلیکولیز انجام می شود و NADH تولید می گردد.

تشریح سایر گزینه ها:

۱)  قسمت اول عبارت مربوط به گیاهان CAM است. در دما و نور زیاد، منظور طی روز است که در این گیاهان طی روز،CO۲ از تجزیه اسید الی به وجود آمده و وارد کلروپلاست می شود( این گیاهان در شب دی اکسید کربن را به صورت اسیدهای آلی تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره می کنند).

۳) قسمت اول عبارت مربوط گیاهانC۳ و C۴ است که گیاهان C۴در دما و نور زیاد هم می توانند فعالیت داشته باشند و فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو به دلیل وضعیت ویژه سلول های غلاف آوندی کاهش پیدا می کند.

۴)هیچ گیاهی وجود ندارد که C0۲ در آن فقط به صورت ترکیب چهار کربنه تثبیت شود.در گیاهان CAM نیز، CO۲ هم به صورت چهار کربنه  و هم شش کربنی تثبیت می شود.

 

 1. در انسان، کدام ویژگی سلول های تمایز یافته ای است که مستقیما توسط مولکول های بو، تحریک می شوند؟

۱) در لابه لای سلول های پوششی مژک دار قرار دارند.

۲) با اکسون های بلند  نورون های بویایی در ارتباط هستند.

۳) موکوز را در بخش فوقاتی حفرات بینی ترشح می نمایند.

۴) تغییری در پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی ایجاد می کنند.

جواب سوال ۱۸۹: گزینه ۴درست است. اندام بینی دارای گیرنده های شیمیایی است که بوها را تشخیص می دهند. مولکول های شیمیایی موجود در هوا بعد از برخورد با این  سلول های گیرنده، باعث ایجاد پیام عصبی در سلول های گیرنده می شوند.

گیرنده های بویایی بین سلول های پوششی سقف حفره بینی قرار دارند. سلول های گیرنده در واقع خود نوعی نورون دو قطبی هستند.  آکسون های این گیرنده ها، پس از عبور از بافت اسفنجی جمجمه، وارد لوب بویایی می شوند.

این گیرنده ها، هنگام انتقال پیام عصبی به لب بویایی، باعث تغییر پتانسیل سلول های لب بویایی می شود.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) با توجه به شکل کتاب درسی، سلول های پوششی که گیرنده های بویایی در لابه لای آن ها قرار گرفته است، مژک ندارند.

۲) آکسون گیرنده بویایی با دندریت نورون های وابران سیناپس دارند.

۳) گیرنده های بویایی موکوز ترشح نمی کنند بلکه سلول های پوششی اطراف آن ترشح موکوز را برعهده دارند.

 

 1. در چرخه زندگی……..هر سلول……… بسازد.

۱)کپک های مخاطی- تولید شده در هاگدان می تواند نوعی سلول هاپلوئیدی متحرک

۲) کلامیدوموناس- دیپلوئیدی می تواند با تقسیم خود، سلول هایی با توانایی هم جوشی

۳)اسپیروژیر- دیپلوئیدی می تواند با تقسیم خود، ساختار اسپوروفیت را

۴)کلپ ها- دیپلوئیدی می تواند با تقسیم میوز، تعدادی زئوسپور

جواب سوال ۱۹۰: گزینه ۱درست است. کپک های مخاطی پلاسمودیومی  در شرایط نامساعد ، کپسولی تولید می کنند که با انجام تقسیم میوز درون آن اسپورهایn کروموزومی تولید می شود. این هاگ ها یا اسپورها به شرایط سخت محیطی مقاومند ولی در شرایط مساعد محیطی  می رویند وسلول های هاپلوئیدی آمیبی شکل یا تاژک دار ایجاد می کنند که متحرک هستند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) کلامیدوموناس فقط در تولید مثل جنسی می تواند سلول هایی با توانایی هم جوشی ایجاد کند. هنگام تولید مثل غیر جنسی از طریق میتوز دو تا هشت سلول هاپلوئید جدید یا زئوسپور ایجاد می کند. زئوسپورها درون دیواره سلول مادر می مانند و پس از رسیدن ،دیواره را پاره کرده و آزاد می شوند. کلامیدوموناس در محیطی که نامساعد باشد تولید مثل جنسی دارد.

۳) در چرخه زندگی اسپیروژیر، فقط زیگوت آن به صورت دیپلوئید است که این زیگوت ابتدا میوز می کند، سپس این سلول ها میتوز می کنند وسلول های هاپلوئید ایجاد می کنند.

۴)کلپ ها چرخه تناوب نسل دارند و فقط سلول های موجود در ساختار تولید مثلی اسپورانژ آنها می توانند میوز کنند.

 

 1. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟

در هر مهره دار بالغی که قلب، خون تیره را دریافت و سپس به خارج می راند……….

۱) اسکلت درونی از سه نوع استخوان تشکیل شده است.

۲) حرکات بدن توسط سه نوع بافت ماهیچه ای ممکن می گردد.

۳)بخشی از  پلاسمای خون به فضای میان سلول ها نفوذ می کند.

۴) خون پس از تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به سمت اندام های مختلف بدن می رود.

جواب سوال ۱۹۱ :گزینه  ۱  مد نظر است.

قلب تمام مهره داران قادر است که خون تیره را دریافت و به خارج قلب براند. (ماهی ها فقط تیره و بقیه هم تیره و هم روشن)

 ماهی های غضروفی، استخوان ندارند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) در حرکات بدن، تمام ماهیچه ها نقش دارند. ضربان قلب هم که توسط ماهیچه های قلب انجام می شود، نوعی حرکت است.

۳) مهره داران گردش خون بسته دارند که برای تبادل مواد، بخشی از پلاسما به همراه مواد غذایی به فضای بین سلولی می رود.

۴) در بین مهره داران، فقط ماهی ها ودوزیستان نابالغ، دارای گردش خون ساده هستند. خون پس از تبادلات گازهای تنفسی دیگر به قلب باز نمی گردد و مستقیما به بافت های بدن می رود، حال آنکه جریان گردش خون در سایر مهره داران از نوع مضاعف است.

 

 1. چند مورد، درباره هریک از چهارسلول هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسه گرده آفتابگردان یافت می شوند، درست است؟

* دو دیواره داخلی و خارجی دارد.

* یک گامتوفیت نر محسوب می شود.

* در شرایطی میتوز هسته ای انجام می دهد.

* می تواند مجموعه ای متشکل از چهار سلول را ایجاد نماید.

۱) ۱                   ۲)۲                  ۳)۳                      ۴)۴

جواب سوال ۱۹۲: گزینه  ۱ درست است. منظور از هر سلول از چهار سلول چسبیده به هم در کیسه گرده آفتابگردان ، یک دانه گرده نارس است.

بررسی موارد:

مورد اول) داشتن دیواره خارجی و داخلی مربوط به دانه گرده رسیده( گامتوفیت نر) است. پس مورد نادرستی است.

مورد دوم) گامتوفیت نر به دانه گرده رسیده اطلاق می شود، در صورتی که دانه گرده نارس همان هاگ نر است. پس مورد نادرستی است.

مورد سوم) در اینجا تقسیم میتوز را نوعی تقسیم هسته ای در نظر گرفته است، زیرا هسته ها در کنار یکدیگر هستند و جدا نمی شوند.( این در حالی است که در فصل۱۱ سال چهارم (قارچ ها)، ذکر شده که تقسیم میتوز در قارچ ها با تقسیم میتوز در گیاهان متفاوت است.

هر چند خودم هم قانع نیستم .چون میتوز در لغت به معنی تقسیم هسته و تقسیم هسته ای به این معنی درست نیست. پس مورد درستی است.

مورد چهارم) با توجه به اینکه آفتابگردان یک نهان دانه است، گامتوفیت آن دو سلولی می باشد. پس مورد نادرستی است.

 

 1. در بعضی از سلول ها، پروتئین های سیتوپلاسمی با همکاری پروتئین های غشایی، رشته های دوک را می سازند، کدام عبارت درباره همه این سلول ها درست است؟

۱)مولکول های حاصل از رونویسی، با رشته غیرالگوی ژن مکمل هستند.

۲)آنزیم هایی که جزء مونوساکاریدی دارند، در سیتوپلاسم آن ها فعالیت می کنند.

۳(به دنبال وقوع تغییراتی، از طول همه مولکول های حاصل از رونویسی کاسته می شود.

۴)به دنبال مبادله قطعاتی از کروموزم های همتا، گامت های نوترکیب تشکیل می شوند.

جواب سوال ۱۹۳ :گزینه ۴درست است. منظور صورت سوال، سلول های گیاهی است.

طی میوز، تبادل قطعات بین کروماتیدهای غیرخواهری مربوط به کروموزم های همتا، گامت های نوترکیب را می سازد .اما باید بدانیم که در گیاهان، تمام سلول ها گامت نمی سازند، به طور مثال: زیگوت( سلول تخم) در گیاهان میتوز انجام می دهد و ویژگی های میوز برای آن بی معنا است.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) مولکلول های حاصل از رونویسی، با رشته الگو ژن به صورت مکمل هستند(نه رشته غیرالگو)

۲) انواعی از آنزیم های RNA ریبوزومی، درساختار ریبوزوم وجود دارد( در سیتوپلاسم سلول، ریبوزوم دیده می شود). در واقع برخی RNA های امروزی خاصیت آنزیمی دارند و به نظر می رسد که اتصال آمینواسیدها در ریبوزوم هنگام پروتئین سازی را یکRNA ریبوزومی انجام می دهد. همچنین در ساختار این نوع از آنزیم، قند پنتوز(ریبوز) وجود دارد.

۳) تمام مولکول های حاصل از رونویسی ، کوتاه نمی شوند(مثلrRNA و tRNA )

 

 1. کدام عبارت، درباره جمعیت های کوچک طبیعی، نادرست است؟

۱) نیروهای تغییردهنده گونه ها فعال می باشند.

۲) امکان آمیزش میان افرادی با فنوتیپ یکسان وجود دارد.

۳) احتمال وقوع تغییرات شدید در فراوانی نسبی الل ها وجود دارد.

۴) در پاسخ به هر تغییر محیطی، شانس بقا و زادآوری افراد افزایش می یابد.

جواب سوال ۱۹۴ :گزینه ۴درست است.

چون جمعیت کوچک درنظر گرفته شده است پس خزانه ژنی کوچکتری دارد و همچنین عوامل تغییر دهنده مثل عوامل طبیعی و مهاجرت و…. تغییرات بیشتری ایجاد می کنند، بنابراین شانس بقا و زادآوری افراد کاهش می یابد(نه افزایش).

تشریح سایر گزینه ها :

۱) تغییرات در جمعیت های کوچکتر شدیدتر است و نیروهای تغییر دهنده گونه ها همواره فعال هستند.

۲) چون جمعیت کوچک است، پس ممکن است آمیزش بین افرادی که فنوتیپ یکسان دارند بیشتر شود(آمیزش همسان پسندانه) و فراوانی افراد ناخالص کاهش می یابد.

۳) در جمعیت کوچک، برای مثال مهاجرت می تواند تغییرات بسیار زیادی را در فراوانی نسبی الل ها ایجاد کند ویا برای مثال ، فردی قبل از رسیدن به سن تولید مثل، از بین برود.

 

 1. کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟

دودمانه زیر، نوعی صفت……….را نشان می دهد و……………….

۱)اتوزومی غالب- تعیین ژنوتیپ فرد شماره۱۷ برخلاف فردشماره ۱۵ ممکن است.

۲) اتوزومی مغلوب- تعیین ژنوتیپ فرد شماره ۱۰ همانند فرد شماره ۱۱  غیرممکن است.

۳) وابسته به جنس غالب- از ازدواج فرد شماره ۷ با فردی بیمار، تمام پسران سالم خواهند بود.

۴) وابسته به جنس مغلوب- از ازد واج فرد شماره۱۰ با فردی سالم، نیمی ازدختران بیمار خواهند بود.

جواب سوال ۱۹۵ : گزینه  ۱ درست است. اگر صفت به صورت اتوزومی غالب باشد، با توجه به آمیزش فرد شماره ۱۲(بیمار خالص یا ناخالص) و فردشماره ۱۱(سالم خالص)، می توان نتیجه گرفت که فرد شماره۱۷، صرفاً بیمار ناخالص است. فرد شماره۱۵ امکان دارد به صورت بیمار خالص یا ناخالص باشد.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) اگر صفت به صورت اتوزومی مغلوب باشد، با توجه به اینکه فرزند دیگر خانواده(شماره ۹ ) به صورت بیمار خالص باید باشد، پس فرد شماره ۶باید سالم ناخالص باشد. چون فرد شماره ۱۰ سالم است. پس حتما به صورت سالم ناخالص است، زیرا یک الل از فرد شماره۵( بیمار خالص) دریافت می کند. فرد شماره ۱۱ با توجه به اینکه فرد شماره ۱۷ بیمار است، پس حتما سالم ناخالص است.

۳) اگر دودمانه متعلق به وابسته به جنس غالب باشد، فرد شماره ۸ و ۱۳ باید بیمار باشند( در وابسته به جنس غالب مرد بیمار باید مادر بیمار داشته باشد).

۴) اگر دودمانه وابسته به جنس مغلوب باشد، احتمال بیمار شدن دختران حاصل از ازدواج فرد شماره ۱۰(سالم ناخالص) با فردی سالم ،  می شود.

 

 1. در جنین انسان، خون سیاهرگ بندناف،……خون…… ماهی……است.

 

۱) همانند- سیاهرگ شکمی- روشن

۲)برخلاف- سرخرگ آبششی- تیره

۳) همانند- سرخرگ پشتی- روشن

۴) برخلاف-سرخرگ شکمی- تیره

جواب سوال ۱۹۶ :گزینه ۳درست است. گردش خون بخش مادری جفت قسمتی از گردش عمومی خون مادر است. سرخرگ های بخش مادری جفت خون روشن و سیاهرگ های آن خون تیره دارند. گردش خون بخش جنینی جفت قسمتی از گردش خون ششی جنین است. سرخرگ های بخش جنینی جفت خون تیره و سیاهرگ ها خون روشن دارند.

بند ناف دارای دوسرخرگ( که خون تیره را به جفت می آورند)و یک سیاهرگ( که خون روشن را به سمت بدن رویان می برد)می باشد.

نکته : خون سرخرگ شکمی ماهی  و کرم خاکی ، سرخرگ های ششی در پرندگان و پستانداران و سرخرگ های بند ناف دارای خون تیره هستند(هموگلوبین توسط ۷۸ درصد اکسیژن اشباع شده است).

 

 1. با توجه به تاثیر انتخاب طبیعی بر روند تکاملی اسب ها، کدام عبارت درست است؟

۱) بعد از طی یک دوره کوتاه، افراد واقع در یک انتهای نمودار، برای زندگی در محیط علفزار سازگارتر بودند.

۲) بعد از گذشت یک دوره طولانی، افراد میانه طیف، از نظر ویژگی های فیزیکی، با محیط جنگل سازگارتر بودند.

۳) بعد از گذشت یک دوره کوتاه، افراد واقع در دو انتهای نمودار، اندازه بزرگتری نسبت به افراد میانه طیف داشتند.

۴)پس از طی یک دوره طولانی، افراد واقع در دو انتهای نمودار، از نظر شکل ظاهری انگشتان به یکدیگر شباهت داشتند.

جواب سوال ۱۹۷: گزینه ۱درست است. بعد از یک دوره کوتاه تغییر به سمتی است که در یک انتهای نمودار افراد کوتاه داریم و در یک انتهای دیگر نمودار افراد بلند داریم و آن افراد بلند برای زیستن در علفزار سازگارترند.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) چون بعد از دوره طولانی، افراد میانه بلند قد هستند و برای زندگی در جنگل مناسب نیستند بلکه برای زندگی در علفزار سازگارترند.

۳) افراد دو انتها بزرگتر نمی شوند بلکه یک انتها کوتاه و انتهای دیگر بلندتر هستند.

۴) چون دریک انتها افراد متوسط داریم( مریکیپوس) ویک انتها اسب های اکوئوس که از نظر فرم انگشت این دو متفاوت هستند.

نکته: هیراکوتریوم دارای ۵انگشت، مریکیپوس دارای ۳انگشت و اکوئوس(اسب امروزی) دارای یک انگشت است.

 

۱۹۸٫در یک دختر بالغ، افزایش شدیدی در میزان ترشح هورمون های……..رخ می دهد. در این فرد،………..به ترتیب افزایش و کاهش می یابد.

۱) ید دار تیروئید- کلسیم خون و ذخیره چربی بدن

۲) موجود در هیپوفیز پسین- ترشح هورمون آزاد کننده و غلظت ادرار

۳)هیپوفیزی موثر بر تخمدان- ترشح هورمون های جنسی و ضخامت دیواره رحم

۴)بخش قشری غدد فوق کلیه- فشار خون  و میزان رشته های کلاژن در بافت زیر پوست

جواب سوال ۱۹۸: گزینه۴ درست است. آلدوسترون باعث افزایش سدیم خون می شود و فشار خون زیاد می شود . کورتیزول هم باعث تجزیه  پروتئین های بدن می شود که می تواند کلاژن را که نوعی پروتئین ساختاری است را تجزیه کند و مقدار آنرا کم کند.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) افزایش هورمون های تیروئیدی(T۳,T۴) ، تاثیری بر غلظت کلسیم خون ندارند اما ذخیره چربی کاهش پیدا می کند.

۲) هورمون های هیپوفیز پسین تحت تاثیر هورمون های آزاد کننده نیستند. با افزایش هورمون ها موجود در هیپوفیز پسین، حجم ادرار کم و غلظت آن زیاد می شود.

۳)منظور از قسمت  اول عبارت، هورمون های FSH,LH است که با رشد فولیکول، ترشح هرومون استروژن زیاد می شود که به دنبال آن ترشح پروژسترون افزایش می یابد و دیواره رحم ضخیم می شود.

 1. به دنبال تحریک زیاد………… در انسان، نوعی واکنش دفاعی آغاز می گردد. در این واکنش، ابتدا………… می شود.

۱)نایژه ها- زبان کوچک به سمت بالا متمایل

۲) مجاری بینی- با باز شدن ناگهانی حنجره، هوا با فشار خارج

۳) گیرنده های روده- حجم زیادی از هوا به درون شش ها فرستاده

۴) گیرنده های معده- از انقباض ماهیچه های حلقوی بخش انتهای مری کاسته

جواب سوال ۱۹۹ :گزینه ۳ درست است. صورت سوال، انعکاس های عطسه وسرفه و استفراغ را در نظر گرفته است. تحریک گیرنده های روده با دم عمیق آغاز می شود که نتیجه آن ورود حجم زیادی از هوا به درون شش های می باشد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱)در تحریک نایژه ها ،ابتدا حنجره بسته و هوا در شش ها محبوس میشودو سپس زبان کوچک بالا می آید.

۲) در انعکاس عطسه و سرفه بعد از تحریک مجاری تنفسی(نای و نایژه) ، ابتدا هوا در ششها محبوس یعنی اول حنجره بسته می شود، سپس باز شده  و هوا با فشار خارج می گردد.

۴) هنگام استفراغ، کاهش انقباض ماهیچه حلقوی انتهای مری در مرحله آخر صورت می گیرد.

 

 1. کدام عبارت، درباره همه RNA های موجود در کلستریدیوم بوتولینم درست است؟

۱)الگوی ساختن چند پلی پپتید را به همراه دارند.

۲)در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند.

۳) در درون یک یا چند توده متراکم هسته تولید می شوند.

۴) در پی اتصال نوعی آنزیم به توالی بخش تنظیم کننده ژن ساخته می شوند.

جواب سوال ۲۰۰: گزینه۴ درست است. کلستریدیوم بوتولینم نوعی باکتری است، پس ساختار اپران را دارد. توکسین آن برروی دستگاه عصبی انسان اثر می گذارد که از علائم آن می توان به دید دوتایی و فلج شدگی اشاره کرد.

برای ساخت تمام RNA ها در باکتری ها، ابتدا آنزیمRNA پلی مراز پروکاریوتی به بخش تنظیمی ژن(راه انداز) باکتری متصل شده و سپس رونویسی انجام می شود.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) امکان دارد mRNA تک ژنی،tRNA و یاrRNA باشد.

۲) در رابطه  با tRNA  درست است که انتهای CCA دارد، اما در رابطه باmRNA وrRNA نمی تواند صدق کند.

۳) در باکتری ها، ساختار هسته و هستک نداریم، بلکه ماده ژنتیک آن در ناحیه نوکلوئیدی قرار دارد.

 

 1. کدام عبارت درباره تنظیم بیان ژن های اپران لک اشربشیا کلای نادرست است؟

۱)ژن تنظیم کننده و ژن های ساختاری با یک نوع آنزیم رونویسی میشوند.

۲) بیان ژن تنظیم کننده می تواند با عدم بیان ژن های ساختاری هم زمان شود.

۳) تر کیبی دی ساکاریدی می تواند پس از عبور از غشای پلاسمایی به پروتئین تنظیم کننده متصل شود.

۴) به دنبال بروز تغییراتی در شکل پروتئین مهار کننده امکان رونویسی از ژن تنظیم کننده فراهم می شود.

جواب سوال ۲۰۱ :گزینه۴ درست است. اولین جانداری که دست ورزی ژنتیکی شده است باکتری E.coli است که ژن سازنده ی rRNA ی قورباغه ی پنجه دار آفریقایی به آن انتقال یافته است( کوهن و بایر-۱۹۷۳). این باکتری ها RNA ی ریبوزومی قورباغه را ساختند.

تغییر شکل در پروتئین مهار کننده آن را از اپراتور جدا کرده و سبب میشود آنزیم RNA پلیمراز بتواند رونویسی را از ژنهای ساختاری انجام دهد.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) ژن های تنظیم کننده جزء ژن های ساختاری می باشد که از روی این ژن ها، پروتئین های تنظیمی ساخته می شود.

۲) پروتئین تنظیم کننده می تواند به اپراتور متصل شود و باعث مهار رونویسی شود.

۳) منظور از ترکیب دی ساکاریدی همان لاکتوز است که با ورود به سلول، تبدیل به آلولاکتوز می شود و برای بیان ژن به مهار کننده متصل شده و باعث جدا شدنش از اپراتور می شود.

 

 1. چند مورد، درباره ویژگی مشترک اعضای سه شاخه عمده تاژک داران درست است؟

* از فتواتوتروف های آب شیرین محسوب می شوند.

*هر والد می تواند نیمی از ژن های خود را به فرزندان منتقل نماید.

*به واسطه گامت های نوترکیب خود،ژنوتیپ های جدیدی را به وجود می آورند.

* درصورت نیاز درون هسته آن ها، دو راهی های همانندسازی مختلفی تشکیل می گردد.

۱)۱                           ۲)۲                        ۳)۳                       ۴)۴

جواب سوال ۲۰۲ :گزینه  ۱ درست است. تاژکداران چرخان، تاژکداران جانور مانند و اوگلناها سه شاخه ی عمده ی تاژکداران هستند.

بررسی موارد:

مورد اول) فقط  از اوگلناها، توانایی فتوسنتز دارند. پس مورد نادرستی است.

مورد دوم) برای مواردی که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند مانند تاژکداران چرخان غلط است.زیرا یک والد همه ژن های خود را به زاده منتقل می کند. پس مورد نادرستی است.

مورد سوم) مواردی که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند، میوز انجام می دهند و لقاح گامت ها را هم نخواهیم داشت. نوترکیبی در مواردی مثل کراسینگ اور و لقاح تصادفی گامت ها رخ می دهد که درتقسیم میوز دیده می شود .پس مورد نادرستی است.

مورد چهارم) در یوکاریوت ها برای همانندسازی ماده ژنتیک درون هسته، به دلیل طویل بودن ماده ژنتیک، برخلاف پروکاریوت ها، همانند سازی در نقاط مختلف انجام می شود و بنابراین بیش از یک دو راهی همانند سازی تشکیل می شود. پس مورد درستی است.

 

 1. سلول های دیواره……….در گنجشک، همانند سلول های دیواره روده کور در فیل می توانند……

۱) روده- مواد حاصل از تجزیه سلولز را جذب کنند.

۲) معده- در مجاورت با واحدهای سازنده سلولز قرار گیرند.

۳) چینه دان- آنزیم های هیدرولیز کننده سلولز را ترشح نمایند.

۴) سنگدان- آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.

جواب سوال ۲۰۳ : گزینه ۳درست است. اصلا ً چینه دان ترشح آنزیم ندارد و سلول های روده کور  هم آنزیم تجزیه کننده سلولز(سلولاز) را ندارند(باکتری های موجود در روده کور آنزیم تجزیه کنده سلولز را دارند).

تشریح سایر گزینه ها :

۱) سلول های روده کور(ابتدای روده بزرگ) در فیل، گلوکز حاصل از سلولز را جذب می کنند. در گنجشک نیز، جذب سلولز در سلول های دیواره ی روده انجام می شود.

۲) سلول های معده در گنجشک نمی توانند در مجاورت با گلوکز حاصل از تجزیه سلولز قرار بگیرند، زیرا تجزیه در روده انجام می شود. هر چند سلولز تجزیه نمی شود اما گلوکز می تواند از تجزیه نشاسته یا گلیکوژن به وجود بیاید. اما در فیل، سلول های روده کور در مجاورت گلوکز قرار می گیرند.

۴) هم گنجشک و هم گاو تنفس سلولی دارند و قادرند ATP را در سطح پیش ماده بسازند.

 

 1. کدام عبارت، درباره هر ویروسی درست است که توانایی آلوده کردن سلول های دیواره دار را دارد؟

۱) به دنبال میتوز سلول میزبان، به سلول های نسل بعد منتقل می شود.

۲) با کمک آنزیم های میزبان، پلیمرهای ساختاری خود را می سازد.

۳)از انواع آنزیم های رونویسی کننده میزبان استفاده می نماید.

۴)پوشش لیپیدی خود را از میزبان قبلی تامین نموده است.

جواب سوال ۲۰۴ :گزینه ۳درست است. سلول دیواره دار می تواند باکتری یا سلول گیاهی باشد، بنابراین باید برای سلول، باکتریوفاژ و TMV را رد نظر بگیریم.

ویروس ها برای ساخت مواد مودر نیاز خود، از آنزیم های میزبان استفاده می کنند.

تشریح سایر گزینه ها :

۱)  سلول های آلوده به ویروس از بین می روند وتقسیم نمی شوند. همچنین در باکتری ها نمی توان تقسیم میتوز را مشاهده کرد.

۳) در صورتی که میزبان ،باکتری باشد یکنوع آنزیم رونویسی کننده وجود دارد(RNA پلیمراز پروکاریوتی).

۴) ویروس TMV پوشش لیپیدی ندارد. پوششی که کپسید را احاطه کرده است از پروتئین ، لیپید و گلیکوپروتئین تشکیل شده است.

 

 1. کدام عبارت، درباره دستگاه عصبی انسان درست است؟

۱) دریک عصب نخاعی ، پیام هر رشته عصبی به طور مستقل به سلول دریافت کننده بعدی منتقل می شود.

۲) انواع پیام های تولید شده در هر اندام حسی، ابتدا به قشر خاکستری مخ وارد می شود.

۳) سلول های موجود در پوشش خارجی هر عصب، بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند.

۴) رشته بلند هر نورون، پیام عصبی را از جسم سلولی  تا انتهای خود هدایت می کند.

جواب سوال ۲۰۵ :گزینه ۱درست است. هر عصب نخاعی یک ریشه پشتی و یک ریشه شکمی دارد، از طرفی هر عصب مجموعی از اکسون ها، دندریت ها یا هر دوی آنهاست. و هر رشته عصبی با سلول دریافت کننده بعدی به طور مستقل سیناپس دارد.

تشریح سایر گزینه ها :

۲) اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در تالاموس( در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد)گرد هم می آیند، تقویت می شوند و به بخش های مربوطه در قشر مخ فرستاده می شوند( به استثنای پیام های گیرنده بویایی).

۳)پوشش خارجی عصب، بافت یپوندی است، بین سلول های بافت پیوندی فضای بین سلولی فراوانی وجود دارد.

۴) رشته بلند امکان دارد دندریت یا آسکون باشد، در صورتی که آکسون باشد، پیام را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می کند.

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

ثبت دیدگاه

 1. نرگس
  دی ۲۶, ۱۳۹۶ at ۲۰:۴۴- پاسخ

  سلام
  خیلی ممنون. پاسخ ها جامع و کامل بودند
  فقط ای کاش شکل مربوط به سوال ۱۷۹ رو هم قرار می دادین

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت