خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور خارج از کشور ۹۴

MAG1-سوال-پاسخ-1

سوالات و پاسخنامه واقعاً تشریحی زیست شناسی کنکور خارج از کشور ۹۴

 

۱۵۶-در گیاه شب بو، هر سلول فعال تمایز یافته روپوستی می تواند ……..

  • باعث فعالیت کربوکسیلازی آنزیم روبیسکو شود.
  • همواره توسط پلی مری از اسیدهای چرب پوشانده شود.
  • در تداوم جریان شیره خام در آوندهای چوبی نقش داشته باشد.
  • در مرحله بی هوازی تنفس، ۴ یون هیدروژن تولید نماید.

۱۵۶-  گزینه ۴ درست است . منظور سؤال ، از سلول های تمایز یافته روپوستی عبارتند از  : نگهبان روزنه- تار کشنده – کرک . تنفس بی هوازی همان گلیکولیز و تخمیر است که مشترک تمام سلول هاست .در سلول زنده ای طی گلیکولیز ۴ تا هیدروژن تولید می شود.

تشریح سایر گزینه ها :

۱) فقط سلول نگهبان روزنه روبیسکو فعال دارد.

۲) در سلول تار کشنده  کوتین وجود ندارد.

۳)فقط سلول های تار کشنده در  تداوم جریان شیره خام(یا پیوستگی  حرکت شیره خام)نقش دارند

برای دریافت پاسخ نامه ادامه سوالات فایل PDF زیر را دانلود کنید.

دانلود پاسخنامه به صورت PDF

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت