خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

سوالات و پاسخنامه تشریحی زیست شناسی کنکور ۹۴

MAG1-سوال-پاسخ-2

۱۵۶-کدام عبارت، درباره ی سلول های سازنده ی تارکشنده ی ریشه هویج، درست است؟

۱)  در پیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.

۲)  توسط سلول های مرده ی نوک ریشه محافظت می شوند.

۳)  در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.

۴)  همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیواره ی خود دارند.

 

۱۵۶-گزینه ۱ درست است. در متن سوال صحبت از سلول های سازنده تار کشنده (یعنی خود سلول تار کشنده) به میان آمده است. این سلول ها از جمله سلول های تمایز یافته روپوستی اند که در خط مقدم جذب آب برای گیاه قرار دارند. آب در هر دو مسیر پروتوپلاستی و غیر پروتوپلاستی از طریق سلول ها وارد گیاه می شود تا مانع از گسستگی مولکول های آب موجود در آوندهای چوبی شود. پیوستگی شیره خام وابسته به ورود مداوم آب به ریشه و در نتیجه ایجاد فشار ریشه ای است.

نکته: تار کشنده سلول نیست، یک زائده است.

تشریح سایر گزینه ها:

گزینه ۲) سلول های مرده نوک ریشه، کلاهک را تشکیل می دهند، که تا سلول های مرسیستمی محافظت شوند(سلول های مرسیستمی در رشد طولی ریشه موثرند)، در حالیکه در صورت سوال سلول های تارکشنده مطرح شده است.

گزینه ۳) سلول های بنیادی سازنده مریستم عرض ریشه (مریستم ثانویه) و یا دو انتهای ساقه و ریشه (مرسیستم اولیه) در فاصله دورتری از سلول تارکشنده قرار دارند.

گزینه ۴) پلی مری از اسیدهای چرب ممکن است کوتین یا سوبرین باشد. در سطح سلول های اپیدرمی ریشه کوتین یا سوبرین یافت نمی شود

نکته: پوستک (کوتیکول) پوشاننده بخش های جوان و هوایی گیاه است.

 

برای دریافت ادامه پاسخنامه فایل PDF زیر را دانلود کنید.

دانلود پاسخنامه به صورت PDF
خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت