خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

درباره دسته بندی موجودات زنده

class-zist-daste-bandi-mojoodat-zende

 

سلام دوستان عزیز من و سلام بر دوستداران عزیز درس شیرین زیست شناسی :

ما اگر بخواهیم موجودات زنده کره زمین را در دسته های مشخصی قرار دهیم تا مطالعه آنها آسان شود می توانیم آنها را در پنج دسته کلی قرار دهیم که اصطلاحا به هر دسته فرمانرو می گویند. این فرمانروها شامل باکتریها ؛ آغازیان؛ قارچ ها ؛گیاهان و جانوران می باشند.

 

1349

 

در یک دسته بندی دیگر ما می توانیم کل جانداران را در دو گروه پروکاریوت ها و یوکاریوت ها قرار دهیم. پروکاریوت ها آنهایی هستند که ماده ژنتیک آنها در سیتوپلاسم پراکنده است در حالیکه یوکاریوت ها آنهایی هستند که ماده ژنتیکی آنها توسط غشای هسته از سیتوپلاسم جدا شده است .

 

8542

 

همه باکتری ها در گروه پروکاریوت ها قرار دارند ، در حالیکه آغازیان ؛قارچ ها؛ گیاهان و جانوران در گروه یوکاریوت ها قرار گرفته اند . در یک دسته بندی دیگر ما می توانیم جانداران را در دو دسته ی کلی تک سلولی ها و پر سلولی ها قرار دهیم .تک سلولی ها آنهایی هستند که تنها ازیک سلول ساخته شده اند و یک سلول به تنهایی همه وظایف زیستی را انجام می دهد ، در حالی که پر سلولی ها آنهایی هستند که بین سلول ها تقسیم کار اتفاق افتاده و شامل آغازیان؛ قارچ ها؛ گیاهان و جانوران می باشد.

 

capt.b374481c5e3543cfa80c045b09fc641

 

یادمان باشد که همه باکتری ها تک سلولی هستند ولی همه تک سلولی ها در فرمانرو باکتری ها قرار ندارند، آغازیان بیشتر تک سلولی اند و بعضی از اعضای آن پر سلولی اند . در فرمان قارچ ها اعضای تک سلولی و پر سلولی وجود دارد ولی در میان اعضای جانوران و گیاهان به هیچ وجه تک سلولی وجود ندارد و همه آنها پرسلولی می باشند.

 

images

 

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت