خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

توضیحات دستگاه گردش خون ماهی ها

class-zist-dastgaahe-gardesh-khoone-mahi

 

دستگاه گردش خون ماهی ها :

در ماهی ها، دستگاه گردش خون به صورت بسته و ساده است .منظور از بسته بودن این است که خون به هیچ وجه از داخل رگهای خونی خارج نمی شود و منظور از ساده بودن هم این است که خون پس از خروج از قلب و رسیدن به دستگاه تنفس( یعنی آبششها )مجدداً به قلب برنمی گردد و مستقیم به سمت اندام ها می رود .

 

shoorideh

دستگاه گردش خون ماهی ها از سه بخش ساخته شده است و شامل رگهای خونی ، قلب و خون می باشد.

قلب دو حفره ای بوده؛ رگهای خونی شامل سرخرگها ؛سیاهرگ ها و مویرگها می باشد و در خون ماهی سلول های خونی و پلاسما وجود دارد .

خونیکه از قلب ماهی خارج میشود تیره بوده و دارای آمونیاک زیادی می باشد. این خون پس از رسیدن به آبشش ها تبادلات گازهای تنفسی را انجام داده و با از دست دادن آمونیاک خود ؛ خون روشن از آن خارج شده و آمونیاک آن کاهش می یابد.

 

Picture7

 

سیاهرگ شکمی که از اندام ها منشا میگیرد و خون تیره دارد وارد دهلیز ماهی میشود.

مسیر حرکت خون در مویرگهای ماهی در خلاف جهت حرکت آب در آن بوده و این باعث افزایش سرعت تبادل گازهای تنفسی( اکسیژن و کربن دی اکسید ) بین آب و خون ماهی می شود.

 

fish

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت