خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

تدریس صوتی تنفس و سوخت و ساز سلول توسط دکتر جعفر فرزانه

class-sookhto-saaz-selool

 

در این کلاس صوتی دکتر فرزانه به تحلیل خط اول پاراگراف سوم صفحه ۱۹۴ کتاب زیست چهارم چاپ ۱۳۹۴ می پردازد. گلوکز انرژی رایج سلول و ATP  سوخت رایج سلول است . گلوکز که فاقد نیتروژن و فسفات است طَی چرخه کالوین و تثبیت کربن بوجود می آید . نکات مربوط به این هـگزوز مورد توجه طراحان کنکور بوده و در این فایل صوتی تدریس شده تمام نکات این مونوساکارید آورده شده است .

 

دانلود فایل صوتی تدریس و تحلیل خط اول پاراگراف سوم صفحه ۱۹۴ کتاب زیست چهارم چاپ ۱۳۹۴

 

sookht-o-saaz-selool

خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت