خرید تمام هفت خوان جزوه زیست شناسی دکتر جعفر فرزانه

نکات و تست های اپران

MAG1-اپرانتعریف : در پروکاریوت ها ، ژن ها در پکیج هایی  خاصی قرار دارند ؛ به هر کدام از این بسته  ها یا پکیج  ها، یک اپران می گویند. اپران ممکن است تک ژنی  و یا چند ژنی  باشد. در هر اپران حتی در صورت  چند ژنی بودن هم فقط یک راه انداز  (و در صورت وجود اپراتور فقط یک اپراتور) برای  رونویسی  وجود دارد. برای خواندن ادامه مبحث جزوه PDF را از لینک زیر دانلود کنید :

دانلود جزوه اپران به صورت PDF
خرید تمامی هفت خوان ریست شناسی دکتر جعفر فرزانه

پست های مشابه

گروه پرسش و پاسخ تلگرام صفر و یک کنکورعضویت
+ +
طراحی سایت